12 Ağustos 2012 Pazar

Biz kimiz?

grup olarak amacımız; diyarbakır ve çevre illerde başta lgbt bireyler olmak üzere heteronormativite ve hegemonik erkeklikten muzdarip herkesin bir araya gelmesini ve kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürüterek topluma etkin ve sorumlu katılımlarını sağlamaktır.

ilkesi; hayatın her alanına nüfuz etmiş ayrımcı, hiyerarşik ve otoriter yapılardan kaynaklanan ahlaki, dini ve bilimsel önyargıları yıkmaya ve toplumda yapısal bir dönüşüm sağlamaya yönelik önüne koyduğu etkinlikleri gönüllülük, şeffaflık ve etkin katılım ilkeleri ile hayata geçirebilmektir

bu amaçla bölgedeki ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışmayı önemli görmekteyiz.
antiotoriter, demokratik ve insan haklarını ön planda tutan bir oluşum olarak iki haftada bir herkesin katılımına açık toplantılar yapıyor, karar alma süreçlerine toplantıya gelen herkesin eşit katılımı sağlanarak yapabileceğimiz etkinlikleri hep birlikte belirliyor ve birlikte hareket ediyoruz.

çeşitli toplantılarda sorunlarımız üzerine atölye çalışmaları yapıp, bu çalışmaları ilişki içerisinde olduğumuz birey ve topluluklarla paylaşıyoruz. bu kapsamda film gösterimleri, söyleşi, eğitim seminerleri ve farklı gruplarla deneyim paylaşımına yönelik çalıştaylar ile çeşitli eylemlilikler önümüze koyduğumuz etkinlikler arasındadır.